środa, 28 stycznia 2015

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z autyzmem i z Zespołem Aspergera w Mikołajkach

Opisany we wcześniejszym poście Hotel Santa Monica w Mikołajkach jest m. in. miejscem organizowania specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z autyzmem i z Zespołem Aspargera przez firmę Non aliis Marta Cybulska z Lublina. Non aliis posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/06/0001/15, oferowane są turnusy psychoterapeutyczne oraz usprawniająco-rekreacyjne dla dzieci z autyzmem, chorobą psychiczną oraz upośledzeniem umysłowym (szczegóły).
W ramach pobytu rehabilitacyjnego oferowane są m. in.: - intensywna terapia Tomatisa , - trening słuchowy opracowany celowo dla osób z autyzmem, którego celem jest rozwój lub ponowne ustanowienie komunikacji, która została utracona lub zaburzona, w większości przypadków poprawia się mowa i następują zmiany zachowania, znikają manieryzmy, dzieci z nadwrażliwością na dźwięk, światło, zapach, smak i dotyk stają się mniej wrażliwe na te bodźce, - muzykoterapia, - bajkoterapia z elementami arteterapii, - grupowe zabawy i gry terapeutyczne, oprócz tego proponowane są liczne atrakcje związane z urokami jezior mazurskich, Mikołajek oraz bogatej przyrody pięknej okolicy Hotelu Santa Monica. Wszystkie istotne informacje dotyczące oferty można znaleźć na stronie internetowej Non aliis, serdecznie zapraszam :)
Na zdjęciu panorama Mikołajek (źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82ajki).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz